Eén btw-factuur

Per bedrijf stelt XXImo een maandelijkse factuur ter beschikking. Uiteraard is de btw voor alle mobiliteitskosten gespecificeerd. XXImo zorgt ook voor factuurspecificaties. Deze specificaties verzekeren een detaillering op het niveau van de kaarthouder. Doordat alle mobiliteitsopties met btw worden gefactureerd, maximaliseert u op eenvoudige wijze de btw-teruggave.

Het facturatieproces

Het facturatieproces van XXImo vindt plaats per kalendermaand. Aan het begin van de nieuwe maand vindt de maandfacturatie van de vorige maand plaats. De factuur wordt ter beschikking gesteld aan de beheerder op de persoonlijke webpagina. Het bedrijf ontvangt één verzamelfactuur met alle financiële transacties op bedrijfsniveau en op individueel kaarthoudersniveau. Jaarlijks worden er 12 facturen (1 kalenderjaar) beschikbaar gesteld via de selfservice-module.

Indien u facturen wilt opvragen ouder dan 12 maanden, kunnen deze worden opgevraagd door de beheerder via ‘Mijn XXImo’ bij ‘Facturen’.

De factuuropbouw

 • De bedrijfsgegevens worden op de factuur gepresenteerd.
 • De factuurdatum wordt op de factuur vermeld.
 • De facturatieperiode wordt op de factuur vermeld.
 • Het factuur- en het debiteurennummer worden op de factuur vermeld.

De factuur is verder opgebouwd uit een tweetal hoofdgroepen:

1.Kosten en uitsplitsing van btw

Op bedrijfsniveau worden alle productcategorieën en btw-tarieven van de financiële boekingen van de XXImo-kaarthouders verzameld weergegeven.

De btw-maandfactuur kent een samenvatting van productcategorieën, onderverdeeld volgens de verschillende btw-tarieven:

 • geen btw: voor de transacties in het buitenland.
 • geen btw: voor transacties waarvan XXImo geen detailinformatie ontvangt.
 • btw-tarief 6%.
 • btw-tarief 21%.

Het is mogelijk dat één transactie (van één mobiliteitsleverancier) opgebouwd is uit meerdere btw-tarieven. Een voorbeeld hiervan is een taxirit. De taxirit zelf heeft een btw-tarief van 6%, maar de sms die 30 minuten voor aanvang van de taxirit naar de XXImo-kaarthouder wordt verzonden, heeft een btw-tarief van 21%. Deze detailinformatie is beschikbaar via de beveiligde selfservice-website ‘Mijn XXImo’.

2.Inzicht in financiële kas-/incassostromen

Alle financiële boekingen die op bedrijfsniveau hebben plaatsgevonden, bestaande uit:

 • automatische incasso-opdrachten voor het opladen van de XXImo Mobility Cards.
 • eventuele mislukte incasso’s (terugboekingen).
 • eventuele administratieve boekingen.

Verklaring Belastingdienst

De verzamelfactuur die XXImo BVBA onder dit concept uitreikt namens en voor rekening van de leveranciers, is een geldige factuur conform Belgische btw-doeleinden. De klanten van XXImo BVBA kunnen op grond van deze verzamelfacturen de input-btw recupereren via de Belgische btw-aangifte.

Om volledige rechtszekerheid en comfort te kunnen bieden aan onze Partners en om hen te verzekeren dat het XXImo-concept in lijn is met de Belgische btw-wetgeving, heeft XXImo BVBA het dossier voorgelegd aan de Centrale btw-diensten. Wij hebben schriftelijk de machtiging en de bevestiging ontvangen dat de verzamelfacturen die XXImo BVBA uitreikt namens en voor rekening van de leveranciers, een recht op aftrek van input-btw garanderen voor de klanten (uiteraard volgens de specifieke vereisten en formaliteiten zoals weergegeven in de aanvraag en het akkoord).

Voor vragen betreffende deze beslissing, kunt u steeds met ons contact opnemen.